Email: fizioterapeutirs@gmail.com

Učlani se

Poštovani,

Popunjavanjem Pristupnice i slanjem poštom ili na službeni e-mail:  fizioterapeutirs@gmail.com  prihvatate Statutom odredjena prava i obaveze, a unošenjem Vaših podataka u elektronsku bazu podataka FRST-a, postajete punopravni član Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske.

Mjesečna cijena članarine iznosi 3 km, a plaćanju podliježu svi članovi izuzev studenata, nezaposlenih fizioterapeuta i radnih terapeuta, te fizioterapeuta i radnih terapeuta u penziji.

Uplate članarine se vrše na žiro račun broj 5620990001279051 kod NLB Banke Banja Luka ili preko administrativne službe Ustanove u kojoj ste zaposleni.

Kao članovi Udruženja, pored brojnih benificija, imate mogućnost prisustvovanja i učešća na stručnim edukacijama i drugim stručnim predavanjima, seminarima i Kongresima u organizaciji Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske po povlašćenim cijenama.

Takođe, kao član FRST-a, svi edukativni, naučni, kongresni i drugi skupovi u organizaciji regionalnih organizacija fizioterapeuta sa kojima Udruženje ima potpisan Sporazum o saradnji pružaju mogućnost nižih cijena kotizacija, kao i za članove istih regionalnih organizacija fizioterapeuta.

Sporazum o saradnji je potpisan sa:

Društvo fizioterapeuta Srbije, Komora fizioterapeuta Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženje profesionalnih fizioterapeuta Makedonije, Hrvatski zbor fizioterapeuta, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore.

Primarni cilj Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske je podizanje nivoa znanja fizioterapeuta i radnih terapeuta, kontinuirana edukacija, razvoj fizioterapeutske i radnoterapijske djelatnosti, te poboljšanje statusa fizioterapeuta i radnih terapeuta,  te Vas pozivamo da nam se u tome priključite i da zajedno u tom cilju i uspijemo.

Pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Srdačan pozdrav!