Email: fizioterapeutirs@gmail.com

Učešće u Javnoj raspravi na temu: Izmjene u školovanju diplomiranih medicinskih sestara i fizioterapeuta koje donosi novi Nacrt Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske